Jak rozwój postawy Wdzięczności może poprawić twoje zdrowie psychiczne ?

W ostatnich latach badania psychologiczne dowiodły, że wdzięczność jest silnie związana z emocjami, które mogą pomóc ci cieszyć się większym zdrowiem i szczęściem. Wykazano również, że Wdzięczność odgrywa istotną rolę w pielęgnowaniu relacji i może nawet zainspirować do lepszego obchodzenia się z samym sobą. Oto jak rozwój postawy Wdzięczności może poprawić twoje zdrowie psychiczne i […]